Als ik een patiënt vraag hoe het de afgelopen week gegaan is, vertelt hij me over de afgelopen 24 uur.

Inhoud

De HerstelMonitor biedt via een website inzicht in het herstel van patiënten. Dit inzicht is gebaseerd op antwoorden die gegeven worden via een app (iPhone of Android).

De volgende stappen worden daarbij doorlopen:

  1. U ontvangt via e-mail een link waarmee u een wachtwoord kan kiezen
  2. U stelt va de website een vragenlijst samen
  3. U maakt via de website een patiëntaccount aan
  4. Uw patiënt voert in de app een code in waarna de vragen worden geladen
  5. Uw patiënt beantwoordt via de app (dagelijks) de vragen
  6. U ziet antwoorden via de website, inclusief grafiek en trendbreukanalyse
  7. Uw patiënt ontvangt een invulherinnering

Samenstellen vragenlijst

Als u ingelogd bent kunt u een vragenlijst aanmaken. Er wordt gevraagd of een lagere of hogere score beter is om te bepalen of een trendbreuk positief of negatief is:

vragenlijst

Patiëntaccount aanmaken

Vervolgens kunt u uw patiënt toegang geven:

patientaccount

U kunt ervoor kiezen om de patiënt slechts een deel van de vragen in te laten vullen. Dit kunt u gedurende de revalidatie wijzigen. Bijvoorbeeld bij een ACL traject wilt u in het eerste stadium naar pijnervaring vragen, maar later niet meer.

De patiënt heeft een code nodig om zich via de app te identificeren. Deze code kunt u met uitleg via e-mail toesturen. Alternatief is dit samen te doen met de patiënt middels een tijdelijke code:

tijdelijkecode

Patiënt voert code in

Als uw patiënt de app voor iPhone of Android opstart kan hij de code invoeren:

code

Patiënt beantwoordt vragen

Uw patiënt kan (dagelijks) de vragen beantwoorden en zijn eigen revalidatie in de gaten houden:

patientquestionnaire
patientgraph

Antwoorden inzien

Antwoorden zijn in een tabel en een grafiek te zien:

therapeutGraph

Antwoorden worden geanalyseerd op trendbreuken. Bij negatieve trendbreuken kan er een gele of rode waarschuwing optreden:

trendbreukrood

Onder de grafieken zijn de bijzonderheden van uw patiënten te lezen:

patientbijzonderheden

Invulherinnering

Via de app kan uw patiënt zelf de dagen kiezen waarop hij een invulherinnering wil ontvangen. Hij krijgt dan om 5:00 een stille herinnering en om 10:00 een herinnering met geluid/trillen:

instellingen
melding

Via de website kunt u e-mail herinneringen instellen. Herinneringen worden niet gestuurd als er al antwoord gegeven is.

patientmailreminder